Rijkaart Elektrotechniek B.V. is aangesloten bij een aantal Netwerk-contactgroepen. Wij zien het belang in om de ondernemers in onze directe omgeving te spreken. Zo weten wij of zij ook de lokale vraagstukken die ons allen bezighoud opmerken en kunnen we deze mogelijk gezamenlijk tot een oplossing brengen.

 

Netwerk-contactgroepen

Rijkaart Elektrotechniek B.V. is aangesloten bij Ondernemers Kontact Arnhem (OKA).
OKA is een ondernemersvereniging die de belangen behartigt van circa 400 aangesloten ondernemers en ondernemingen in Arnhem en omstreken. In die rol voert zij de dialoog met de (lokale)overheid en politiek en neemt zij deel aan diverse overlegorganen die bijdragen aan het economische klimaat in Arnhem en omgeving. Daarnaast organiseert OKA netwerkbijeenkomsten voor heer leden met de doelstelling om de lokale economie te stimuleren en kennis uit te wisselen.

Rijkaart Elektrotechniek B.V. is aangesloten bij Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB).
StAB is een initiatief van OKA om de bedrijven op de bedrijventerreinen van Arnhem dichter bij elkaar te krijgen. StAB zorgt voor kwaliteitsverbetering op de open bedrijventerreinen door bv. business-to-business contacten te stimuleren. StAB is tevens intermediair tussen de bedrijven en de (lokale)overheid waar het gaat over zaken die het collectief belang van het bedrijventerrein aangaan.

 

Business-partner

Rijkaart Elektrotechniek B.V. is als business-partner aangesloten bij de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOKG).
De SOGK zet zich al meer dan 40 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken te behouden. De SOGK biedt kerkbesturen in Gelderland de helpende hand bij restauratie en onderhoud. Verder adviseert de SOGK de kerkbesturen over het verkrijgen van subsidies. In bijzondere gevallen kan de SOGK ook religieuze eigendommen overnemen.


Uw vertrouwde partner voor

Bliksembeveiliging | Elektrotechniek | Beveiliging | Inspectie | Service | Onderhoud

Rijkaart.nl

Onze contactgegevens

Rijkaart Elektrotechniek B.V.

Tel. 026 361 16 21
info@rijkaart.nl

Bezoekadres

Bruningweg 15
6827 BM Arnhem

Postadres

Postbus 5105
6802 EC Arnhem

Handelregister 09055857

Sectigo secure